Orthodox Rabbis Who Have Come Out in Opposition to the Practice of Chicken Kapparos


(Campaign in partnership with Shamayim and rabbinic members of Torat Chayim:  http://www.shamayimvaretz.org/kapparos.html)

Rabba Dr. Carmella Abraham
Rabbi Yosef Adler
Rabbi Joshua Ahrens
Rabbi Dr. Marc Angel
Rabbi Daniel Askenazi
Rabbi Shlomo Aviner
Rabbi Michael Balinsky
Rabbanit Nechama Barash
Rabbi David S. Bauman
Rabbi Joseph Beyda
Rabbi Yitzchak Blau
Rabbi Yosef Blau
Rabbi Aviad Bodner
Rabbi Yonah Bookstein
Rabbi Shlomo M. Brody
Rabbi Ira Budow
Rabbi Dr. Nathan Lopes Cardozo
Rabbi Yuval Cherlow
Rabbi Michael Chernick
Rabbi Max Davis
Rabbi Barry Dolinger
Rabbi Chaim Dovrat
Rabbi Dr. Reb Mimi Feigelson
Rabbi Roy Feldman
Rabbi Eliyahu Fink
Rabbi Eliezer Finkelman
Rabbi Aaron Frank
Rabbi Avidan Freedman
Maharat Ruth Balinsky Friedman
Rabbi Daniel Geretz
Rabbi Yonassan Gershom
Rabbi Jeremy Gimpel
Rabbi Steve Golden
Rabbi Daniel Goodman
Rabbi Dr. Mel Gottlieb
Rabbi Stu Grant
Rabbi Dr. Yitz Greenberg
Rabbi Donn Gross
Rabbanit Goldie Guy
Rabbanit Sharona Halickman
Rabbi Dr. Meesh Hammer-Kossoy
Rabbi Ari Hart
Rabbi Benjamin Hassan
Rabbi Dr. Henry Hasson
Rabbi Tyson Herberger
Rabbi Avram Herzog
Rabbi Dr. Richard Hidary
Rabbi Eliezer Hirsch
Rabbi Dr. Elie Holzer
Rabba Batya Jacobs
Rabbi David Jacobowitz
Rabbanit Bracha Jaffe
Rabbi David Jaffe
Rabbi Shaul Judelman
Rabbi David Kalb
Rabbi Yosef Kanefsky
Rabbi Ysoscher Katz
Rabbanit Rachel Keren
Rabbi Tzvi Koren
Rabbi Dr. Eugene Korn
Rabbi Gabriel Kretzmer-Seed
Rabbi Daniel Landes
Rabbi Michael Langer
Rabbi Steven Langnas
Rabbi Dr. Samuel Lebens
Rabbi Aaron Leibowitz
Rabbi Aryeh A. Leifert
Rabbi Hayim Leiter
Rabbi Aaron Levy
Rabbi Yamin Levy
Rabbi Dov Linzer
Rabbi Dr. Martin Lockshin
Rabbi Yehoshua Looks
Rabbi Haskel Lookstein
Rabbi Asher Lopatin
Rabbi Moshe Mayor
Rav Meir Mazuz
Rabbi Dr. Ariel Evan Mayse
Rabbi Jair Melchior
Rabbi Michael Melchior
Rabbi Avram Mlotek
Rosh Kehillah Dina Najman
Rabbi Yonatan Neril
Rabbi Haim Ovadia
Rabbi Dr. Joseph Ozarowski
Rabbi Dani Passow
Rabbi Dr. Ariel Picard
Rabbi Yossi Pollak
Rabbi Aaron Potok
Rabbi Avi Poupko
Rabbi Sam Reinstein
Rabba Deborah Renert
Rabbi Dr. David Rosen
Rabbi Dr. Isaac Sassoon
Rabbi Shlomo Segal
Rabbi Chaim Seidler-Feller
Rabbi Leah Shakdiel
Rabba Dr. Anat Sharbat
Rabbi Jay Shoulson
Rabbi Aaron Shub
Rabbi Daniel Raphael Silverstein
Rabbi David Stav
Rabbi Michael Stein
Rabbi Chaim Strauchler
Rabbi Nahum Twersky
Rabbi Vaisrub
Rabbi Devin Villarreal
Rabbi Avi Weiss
Rabbi Dr. Shmuly Yanklowitz
Rabbi Dr. Alan J. Yuter
Rabbi Lawrence Zierler